صنایع بخار پوشش نامجو

خوشحال می شویم صدای شما را بشنویم و یا پیام شما را بخوانیم!

ارتباط با ما


معرفی

کاربرد کلکتور در لوله کشی تاسیسات بخار و آب گرم می باشد به عبارت دیگر، عمل جمع کردن بخار یا آب گرم از یک یا چند تولید کننده و تقسیم آن به یک یا چند مصرف کننده به وسیله کلکتور انجام می پذیرد.
متریال استفاده شده در بدنه آلیاژ ۱۷mn۴ و لوله ST۳۵.۸ می باشد.