صنایع بخار پوشش نامجو

خوشحال می شویم صدای شما را بشنویم و یا پیام شما را بخوانیم!

ارتباط با ما


معرفی

این دستگاه جهت گرمایش آب مصرفی بهداشتی در کارخانجات لبنی، مواد غذایی، واحدهای مسکونی، استخرها و مراکز تجاری کاربرد دارد.

این منابع به دو صورت دستی و اتوماتیک می تواند آب گرم بهداشتی مصرف کننده را تامین کند.

در تولید این منابع، از بهترین قطعات جهت کنترل و ایمنی استفاده شده است.

حجم منبع و ظرفیت حرارتی کویل استفاده شده در منبع نسبت به مصرف سفارش دهنده، قابل محاسبه و ساخت می باشد.

این منبع به دو صورت افقی و عمودی ساخته می شود.