صنایع بخار پوشش نامجو

خوشحال می شویم صدای شما را بشنویم و یا پیام شما را بخوانیم!

ارتباط با ما


معرفی

منبع کندانس یا منبع ذخیره، در جهت ذخیره آب مصرفی برای دیگ بخار به کار برده می شود. منبع کندانس نسبت به دیگ بخار استفاده شده دارای ظرفیت های مختلف می باشد.

ورق مصرفی در منبع های تولیدی از ورق گالوانیزه ساخته شده است.

منابع کندانس می تواند دارای کویل گرمایشی جهت گرم کردن آب مصرفی دیگ بخار باشد. این منابع هم به صورت دستی و هم به صورت اتومات می تواند آب و دما را کنترل نماید.