صنایع بخار پوشش نامجو

خوشحال می شویم صدای شما را بشنویم و یا پیام شما را بخوانیم!

ارتباط با ما


معرفی

آب دارای املاح کلسیم، منیزیم و آهک بوده که در اصطلاح سختی می نامند. و میزان مقادیر املاح در آب سختی آب را مشخص می کند.

ترکیبات مربوط به بی کربنات کلسیم و بی کربنات منیزیم در آب را سختی موقت می نامند.

و املاح مربوط به سولفات، کلراید و نیترات کلسیم و منیزیم را سختی دائم می نامند که مجموع ساختی موقت و دائم را سختی کل می گویند.

استفاده از آبی که دارای سختی بوده در مصارف صنعتی و تاسیسات خصوصا در بویلرهای بخار، آب گرم، آب داغ منجر به رسوب گذاری و کاهش راندمان دیگ بخار و تجهیزات حرارتی می گرددکه باعث آسیب رساندن به سطوح داخل بویلر و تاسیسات می شود.

برای جلوگیری از کاهش راندمان و خسارات ناشی از رسوب گذاری در دیگ های بخار و تاسیسات حرارتی باید سختی آب یا همان املاح موجود در آب توسط سخت گیر گرفته شود که این شرکت نسبت به مصرف مصرف کننده ظرفیت های مختلف از این دستگاه را در دو مدل رزینی و RO تولید می کند.